Dự Án Vườn Tài Nha Trang
Untitled-1_view
Thông Tin Dự Án Vườn Tài Nha Trang
Dự án Vườn Tài nằm trên con đường kết nối giữa Đà Lạt và Nha Trang- con đường Hoa Biển. Dự án được nhánh sông Quán Trường ( một trong 2 hệ thống sông chính tại Nha Trang) ôm trọn bồi đắp tạo sự phì nhiêu màu mỡ và sinh khí cho dự án.