ÔNG. NGUYỄN ĐẮC SƠN

15Th11 '18

ÔNG. NGUYỄN ĐẮC SƠN

Ông. Nguyễn Đắc Sơn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS. Ông là cổ đông sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT của Phú Long Group.

“Không ngừng tạo ra những đột phá cũng như những giải pháp thông minh trong lĩnh vực đầu tư BĐS, xây dựng doanh nghiệp bền vững, và hướng tới phát triển con người”

CÁC DỰ ÁN KHÁC