ÔNG. DƯƠNG ĐỨC VIỆT

15Th11 '18

ÔNG. DƯƠNG ĐỨC VIỆT

Ông. Dương Đức Việt đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý tài chính, quản lý dự án trong lĩnh vực BĐS và Đầu tư Tài chính.
Ông là Cổ Đông sáng lập kiêm Phó Tổng Giám đốc Phú Long Group.

“Tôi mong muốn đem đến những giải pháp sở hữu nhà ở tốt nhất cũng như những cơ hội vàng đầu tư BĐS. Tạo ra một môi trường BĐS lành mạnh và hướng tới con người chân – thiện – mỹ”.

CÁC DỰ ÁN KHÁC