Lưu trữ: Team

15Th11 '18

ÔNG. NGUYỄN ĐẮC SƠN

Ông. Nguyễn Đắc Sơn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS. Ông là cổ đông sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT của...

15Th11 '18

ÔNG. DƯƠNG ĐỨC VIỆT

Ông. Dương Đức Việt đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý tài chính, quản lý dự án trong lĩnh vực BĐS và Đầu tư...

15Th11 '18

BÀ. DƯƠNG THỊ MINH NGỌC

Bà. Dương Thị Minh Ngọc đã hơn 20 năm làm trong lĩnh tài chính, ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm nhiều chức danh Giám đốc Tài Chính của HD...