Thông điệp từ Ban Giám đốc

Từ ngàn xưa, người Việt thường có tâm lý “An cư lạc nghiệp”, nghĩa là khi nơi ăn chốn ở ổn định mới có thể phát triển nghề nghiệp, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày sau. Đây cũng là mục đích và mong muốn của những người sáng lập nên Phú Long Real.

Tại Phú Long Real, chúng tôi tâm niệm rằng mỗi một giao dịch phát sinh là một cơ hội để chúng tôi trao một mái ấm gia đình, một cơ hội phát triển ổn định trong tương lai cho các khách hàng đã tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng ở chúng tôi. Đây cũng chính là kim chỉ nam đã không ngừng giúp công ty lớn mạnh từng ngày.

“Phú Long Real - Trao mái ấm – Tạo tương lai”

Công ty Cổ phần Phú Long Real.

                               TM. Ban giám đốc

                                                                                                                                       Nguyễn Đắc Sơn